Nápověda k programu SmartMEDIX®

Index nápovědy |  Index modulu
 

eRecept

Co je to eRecept

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚeR). Aplikace eRecept v systému SmartMEDIX umožňuje odesílat recepty elektronickou cestou do CÚeR.

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor (12timístný kód), který lékař předá pacientovi formou SMS, emailem či v budoucnu přes mobilní aplikaci (až bude SÚKLem vytvořena). Stejně tak je možné vytisknout eRecept jako tzv. papírovou průvodku, která bude rovněž obsahovat zmíněný identifikátor, na základě kterého pak lékárna vydá daný lék pacientovi.

Výhody eReceptu:

Povinnost elektronické preskripce

K 1. 1. 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů, tedy i minoritních skupin (laboratorní lékaři, hygienici, epidemiologové, nepracující důchodci, lékařky na mateřské dovolené...). Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná zdravotnická zařízení, ani pokud jde o jejich specializovanou činnost nebo velikost. Povinnost se týká i přímo řízených zdravotnických zařízení resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti.

Zprovoznění eReceptu

Pro zprovoznění eReceptu je zapotřebí následující:

  1. Vlastnit jako lékař kvalifikovaný certifikát
  2. Podat elektronickou žádost o přístup do CÚeR (Centrální úložiště elektronických receptů)
  3. Aktivovat přístupové účty do CÚeR na Portálu pro externí identity (PEI)
  4. Stáhnout SÚKL certifikát z PEI
  5. Nastavit program SmartMEDIX

1. Kvalifikovaný certifikát

Nevlastníte-li kvalifikovaný certifikát, je nutné si jej zřídit u libovolné z následujících certifikačních autorit:

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte informační centrum vybrané certifikační autority nebo si nechte vystavit certifikát námi (bližší informace na naší hotline na tel. 733 398 440 nebo e-mailu podpora@medax.cz).

2. Žádost o přístup do CÚeR

Pro samotnou aktivaci je nutné podat elektronickou žádost o registraci do CÚeR na stránkách: https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci. Všechny žádosti je potřeba elektronicky podepsat kvalifikovaným certifikátem, který máte naimportován ve Vašem PC. Žádost vyplňujte v internet exploreru a zkontrolujte, zda máte aktuální javu.

Stav Vaší žádosti si můžete kdykoliv ověřit zde: https://www.epreskripce.cz/overeni-stavu-zadosti

Po odeslání žádostí Vám SÚKL do několika týdnů doručí na uvedenou adresu přihlašovací údaje. Pozor: při převzetí údajů je nutné sdělit doručovatelce, že si přejete, aby byla zaslána dodejka o převzetí na SÚKL. Dokud tuto dodejku SÚKL neobdrží, bere údaje jako nedoručené a nezaktivní Váš účet. V případě nedoručení dodejky má žadatel možnost poslat elektronicky podepsané čestné prohlášení o převzetí údajů na adresu erecept@sukl.cz.

Bližší popis najdete na stránkách: https://www.epreskripce.cz/zaciname-s-ereceptem.

V případě jakýchkoliv dotazů kontakujte bezplatně informační centrum pro eRecept na tel. 800 900 555 nebo e-mailu erecept@sukl.cz.

3. Aktivace přístupových účtů do CÚeR

Po získání údajů ze SÚKLu je nutné provést aktivaci přístupu změnou sady přístupových hesel na Portále pro externí identity (PEI) - https://identity.sukl.cz/ . Uživatel obdrží dvě sady hesel - jednu za zařízení a druhou pro uživatele. Každá sada obsahuje dvě hesla - heslo na portál PEI a heslo pro přístup do CUeR (pro odesílání eReceptů). Je nutné provést změnu všech hesel. Pozor: změněná hesla si pečlivě zapište a uschovejte. V případě jejich ztráty je nutné celý proces žádosti znovu absolvovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se opět můžete bezplatně obrátit na informační centrum pro eRecept.

4. SÚKL certifikát

Pro stažení SÚKL certifikátu z Portálu pro externí identity (PEI) je nejprve nutné se přihlásit do PEI účtem pro zdravotnické zažízení na stránce https://pristupy.sukl.cz/ . Během přihlášení vyberte typ žádosti "Portál", do pole "Přihlašovací jméno" zadejte kód pro "Přístup zdravotnického zařízení do Portálu", zvolte "Pokračovat", do pole "Heslo" zadejte heslo pro "Přístup zdravotnického zařízení do Portálu" a dále pokračujte dle instrukcí uvedených v portále.

V pravé části zvolte "Portál externích identit". Z výběrníku vyberte Portál. Po té zadejte 2x vlastní, vámi vytvořené heslo a ve spodní části stiskněte "Generovat pro všechny".

Tímto se zahájí proces generování SSL certifikátu, který může trvat až několik hodin. Jakmile se tlačítko "generuji" změní na "Stáhnout" je možné tento certifikát kliknutím na toto tlačítko uložit do počítače. Následně jej, s použitím vámi vytvořeného hesla nainstalujte do počítače. Instalaci spustíte dvojklikem na uložený certifikát.

V případě jakýchkoliv dotazů se opět můžete bezplatně obrátit na informační centrum pro eRecept.

5. Nastavení programu SmartMEDIX

Certifikáty potřebné pro správné fungování eReceptu v programu SmartMEDIX se nastavují ve volbě "Konfigurace - Uživatel - Certifikáty". Zde je nutné provést následující kroky:

Import kvalifikovaného certifikátu - je-li již kvalifikovaný certifikát v programu importován, vyberte jej. Není-li, kliknutím na tlačítko "Import certifikátu" se spustí "Průvodce importu certifikátů", který provede import kvalifikovaného certifikátu do programu SmartMEDIX.

Nastavení kvalifikovaného certifikátu - nyní je nutné v záložce "Účel certifikátu" vybrat možnost "SUKL ERP (podpis)" (je možné vybrat i další možnosti - např. "Podpis dokumentů", či "VZP B2B a VZP Point"...). Následně zvolte záložku "SÚKL eRecept" a zde doplňte LDAP UID lékaře (ve tvaru např: 2F49B9FA-E51B-42B9-9A9D-7A8946233603) a jeho heslo, které bylo nastaveno (viz. bod 2). Do pole kód pracoviště zadejte kód pracoviště z účtu zdravotnického zařízení z PEI.

Import certifikátu SÚKL - import SÚKL certifikátu opět provedete "Průvodcem importu certifikátů". Pro import certifikátu použijte heslo, které jste si poznamenali (viz. bod 4).

Nastavení certifikátu SÚKL - nyní je nutné v záložce "Účel certifikátu" vybrat možnost: "SUKL ERP (šifrování)". Ostatní možnosti se ponechte prázdné.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte bezplatně naši hotline na tel. 733 398 440 nebo e-mailu podpora@medax.cz

 Návod na vytvoření nového eReceptu je umístěn v sekci Recepty - eRecept . 

Aktualizace: 13.11.2017 14:17:05

Ambulance

Ambulance je základní modul, který umožňuje administrativní práci s pacientem. Jeho součástí jsou položky typu identifikace, anamnéza, dekurz, dokument, laboratoř případně účet.

Aktualizace: 09.03.2017 18:27:41
Nahoru